Við lánum þér

20.000 kr.

Í hversu langan tí­ma?

30 dagar

Flýtiþjónusta?

Afgreiðslutími lánsumsókna er allt að 9 dagar. Með því að velja flýtiþjónustu Smálána óskar viðskiptavinur eftir forgangsafgreiðslu við afhendingu lánsins. Flýtiþjónusta Smálána er viðbótarþjónusta um flýtiafgreiðslu þannig að umbeðin lánsfjárhæð verður millifærð inn á reikning viðskiptavinar innan klukkustundar frá því lánsumsókn berst, að undangengnu lánshæfismati skv. 10. gr. laga nr. 33/2013 um neytendalán. Sérstök athygli er vakin á því að þjónustan er valkvæð og kostar hún kr. 5.500. Kostnaður vegna flýtiþjónustu hefur sama gjalddaga og lánið.

Ég hef lesið lánaskilmála og verðskrá Smálána og samþykki þá.
Með því að haka hér við lýsir viðskiptavinur því yfir að hann sé samþykkur því að Smálán hafi heimild til að afla upplýsinga um lánshæfni viðskiptavinar í samræmi við 1. tl. 8. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, sbr. 7. tl. 2. gr. sömu laga. Hafi viðskiptavinur veitt Smálán leyfi til lánshæfnismats á síðustu þremur mánuðum þá staðfestir hann hér með að þær upplýsingar sem matið byggðist á hafi ekki breyst og fjárhagsstaða hans er ekki verri en þegar matið var framkvæmt.
20.000 kr.lán í 30 daga
+
734 kr. kostnaður (50% ÁHK)
+
5.500 kr.
=
20.734 kr. samtals
Sækja um